en thai korea
                  
           สนามกอล์ฟบลูแซฟไฟร์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ประกอบด้วยสนามไดร์ฟกอล์ฟ 22 ช่อง, ห้องนวดแผนไทย, ห้องอาหารพลอยไพลิน รองรับได้ถึง 250 ท่าน , พร้อมห้องประชุมสัมมนา 3 ห้อง รองรับได้ถึง 300 ท่าน , ห้องจำหน่ายจิวเวลรี่ พลอย นิล , มีบริการเรือสำราญดินเนอร์ล่องทะเลสาปชมวิวสนามกอล์ฟ 
และยังมีอุทยานต้นตะเคียนทองเป็น พัน ๆ ต้น  เป็นสถานที่จัดกิจกรรม  Wall Rally หรือจัดการแข่งขันรถ รับจัดการแข่งขันกอล์ฟ แบบปิดสนามครึ่งวัน+เต็มวัน ทางสนามเรายินดีให้บริการ  ณ ที่สนามกอล์ฟแห่งนี้ 36 หลุมเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ี่
     
 
 
     
 
 
สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13 
ตำบลช่องด่าน, อำเภอบ่อพลอย, จ.กาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : 034 581 565 มือถือ 098 569 6614 - 098 569 6615
แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 639
ผู้จัดการสนามฯ : 061-8249235 ผู้จัดการโรงแรม : 061-8239235

สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี.
ถนนสุรวงศ์, เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500    
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถนนสุรวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02 266 9656, 061 823 9235 , 061 824 9235
แฟ็กซ์ : 02 266 9695
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซต์  www.bsgolfclub.com