en thai korea
ห้องพักแบบโรงแรม
            ห้องพักแบบโรงแรม มีจำนวน 16 ห้อง แบ่งเป็นห้อง สุพีเรียร์ 12 ห้อง ห้องดิลักซ์ 4 ห้อง เป็นอาคารชั้นเดียว ตั้งอยู่บนเนินเขา ห่างจากคลับเฮ้าส์ 40 เมตร บรรยากาศวิวสนามกอล์ฟ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
Type  Room
Rate
Deluxe   Room
2,500 Baht
Superior Room
1,500 Baht
สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13  ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : (+66) 034-581-227-30   แฟ็กซ์ : (+66) 034-581-292
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถนนสุรวงศ  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500    
โทรศัพท์ : (+66) 02-235-4560-2 , 02-236-0481-3  แฟ็กซ์ :(+66) 02-236-0480
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซต์  www.bsgolfclub.com