en thai korea
 

                       Course D Hole 9
       บังคับใช้ไดร์ฟเวอร์แฟร์เวย์อยู่ขวาง จาก ขวาไปซ้าย ไดร์ฟให้ได้ระยะข้ามน้ำจากทีออฟ หลังแฟร์เวย์เป็นเนินสูงตลอดแนว ช๊อต 2 ด้าน ซ้ายเป็นน้ำทะเลสาบตลอดแนว ขวาเป็นเนินลาด เอียงขวามาซ้าย วางตัวทำสามออนปลอดภัยที่ สุดครับ


สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13 ตำบล ช่องด่าน, อำเภอ บ่อพลอย, จ. กาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : (+66) 034 581 227-30   แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 292
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถ.สุรวงศ์, เขตบางรัก , กรุงเทพฯ 10500    
โทรศัพท์ : (+66) 02 235 4560-2 , 02 236 0481-3  แฟ็กซ์ : (+66) 02 236 0480
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซต์  www.bsgolfclub.com