en thai korea
 

                        Course C Hole 9
     หลุมที่ 9 แท่นทีออฟน้ำเงิน ระยะข้ามน้ำ 220 - 250 หลาแฟร์เวย์แคบ ด้านซ้ายมีน้ำตลอดแนวจน ถึงกรีนด้านขวามีบังเกอร์และอุปสรรคตลอดแนว ช๊อตแรกต้องให้ได้ระยะ  220 - 250  หลา ช๊อต สอง 200 หลาเพื่อให้ช๊อตสามสั้นสุดก่อนขึ้นกรีน มีบังเกอร์ดักอยู่ ซ้ายเป็นน้ำ ขวามีอุปสรรคหลัง เป็นป่า ขอบอกหลุมนี้ไม่ง่ายนะครับแต่วางแผนดี เซฟพาร์ได้ครับ
สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13 ตำบล ช่องด่าน, อำเภอ บ่อพลอย, จ. กาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : (+66) 034 581 227-30   แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 292
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถ.สุรวงศ์, เขตบางรัก , กรุงเทพฯ 10500    
โทรศัพท์ : (+66) 02 235 4560-2 , 02 236 0481-3  แฟ็กซ์ : (+66) 02 236 0480
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซต์  www.bsgolfclub.com