en thai korea
   [ 2553 ] [ 2554 ]  [ 2555 ] [ 2556 ] [ 2557 ] [ 2558 ] [ 2559 ]วันที่ 19 มีนาคม 58 ชมรมสิงห์สุพรรณ  
วันที่ 21 มีนาคม 58 สมาคมศิษย์เก่าวิสุทธิกษัตร์  
วันที่ 9-13 มีนาคม 2558 ซีเนียร์โปร  
วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 ซีเนียร์โปร  
วันที่ 5-6 กันยายน 2558 สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย  
วันที่ 23 ตุลาคม 2558 Chang Amature  
วันที่11กรกฎาคม 2558 Chang Amature  
สำนักงาน กาญจนบุรี : 85 หมู่ 13 
ตำบลช่องด่าน, อำเภอบ่อพลอย, จ.กาญจนบุรี 71160    
โทรศัพท์ : 034 581 565 มือถือ 098 569 6614 - 098 569 6615
แฟ็กซ์ : (+66) 034 581 639
ผู้จัดการสนามฯ : 061-8249235 ผู้จัดการโรงแรม : 061-8239235

สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี.
ถนนสุรวงศ์, เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500    
สำนักงาน กรุงเทพฯ : 285/14-17 อาคาร เอส.เอ.พี. ถนนสุรวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02 266 9656, 061 823 9235 , 061 824 9235
แฟ็กซ์ : 02 266 9695
อีเมล์ : [email protected] , เว็บไซต์  www.bsgolfclub.com